Regulamin promocji

REGULAMIN PROMOCJI

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Promocji jest Motocyklowe Centrum Serwisowe Helman Piszcz Sp.j. z siedzibą w Warszawe, al. Prymasa Tysiąclecia 76H, 01-424 Warszawa.
2. Zasięg Promocji ogranicza się do salonu firmowego przy al. Prymasa Tysiąclecia 76H, 01-424 Warszawa.
3. Czas trwania Promocji jest określony i obejmuje okres od 13.09.2019 do 14.09.2019 lub do wyczerpania zapasów towarów objętych promocją.

 

Warunki i zasady udziału w promocji.

1. Każdy klient, który w okresie trwania Promocji dokona zakupu naszego asortymentu ma możliwość skorzystania z promocji.
2. Promocja upoważnia Klienta do otrzymania rabatu w wysokości 25% na zakup wybranych towarów dostępnych w salonie.
3. Rabat przyznawany z tytułu Promocji jest liczony od ceny aktualnie obowiązującej w salonie.
4. W celu uzyskania rabatu należy dokonać zakupu artykułów w siedzibie firmy.
5. Promocja obejmuje tylko asortyment aktualnie znajdujący się na stanie. Wszelkie towary na indywidualne zamówienie sprzedawane będą w cenie regularnej.
6. Promocja nie łączy się z innymi rabatami oraz promocjami, może być jednak stosowana zamiennie.
7. Promocja nie łączy się z programem lojalnościowym.
8. Każdy biorący udział w promocji oświadcza, że zapoznał się z jej regulaminem i nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń. Skorzystanie z promocji jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
9. Promocją nie zostają objęte prodykty Dainese, AGV, Klim, Scottoiler, oryginalne części zamienne, opony motocyklowe, motocykle oraz usługi.
10. Skożystanie z płatności ratalnych nie jest obowiązkowe do uzyskania rabatu. Jest to oferta dodatkowa.
11. Decydując się na zakup ratalny, podpisują Państwo umowę z SANTANDER CONSUMER BANK i tym samym podlegają odrębnym regulaminom i warunkom
Wszelkie informacje o kredytach konsumenckich znajdą Państwo na stronie banku:
www.santanderconsumer.pl/zakupy-na-raty/raty-w-sklepie-tradycyjnym

Postanowienia końcowe

1. Udziału w Promocji oznacza zgodę jej uczestnika na warunki promocji określone niniejszym regulaminem.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez właściwy Sąd Powszechny.
3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej pod adresem www.mcsonline.pl oraz udostępniana w formie pisemnej informacji w salonie.