Gwarancja Dainese i AGV

Wstęp

Dziękujemy za wybranie Dainese!

Dainese oferuje specjalną gwarancję na produkty, której towarzyszy certyfikat autentyczności „wydrukowany z symbolem "No _ years warranty" (zwany dalej „produktem(-ami)”).
Należy jednak pamiętać, że zachowasz wszelkie „gwarancje prawne” wobec sprzedawcy (fizycznego lub internetowego), od którego zakupiłeś produkt.

Warunki

Gwarancja Dainese obowiązuje przez okres dwóch (2) lat lub przez okres wskazany na symbolu „n° _ years warranty” wydrukowanym na certyfikacie autentyczności i rozpoczyna się od daty zakupu produktu.
Gwarancja jest w każdym przypadku wyłączona dla roszczeń zgłoszonych po upływie siedmiu (7) lat od daty produkcji produktu.

Aktywuj gwarancję

Aby aktywować Gwarancję Dainese, zarejestruj się w ciągu 30 dni od zakupu produktu:

 • czytając kod QR na certyfikacie autentyczności;
 • poprzez połączenie ze stroną internetową https://warranty.dainese.com/registration;
 • postępując zgodnie z instrukcjami.

ZAKRES I WYKLUCZENIA

Gwarancja Dainese obejmuje wszelkiego rodzaju wady produkcyjne lub wady materiałów, z których produkt został wyprodukowany, z wyjątkiem poniższych wykluczeń.
Jakakolwiek niezgodność produktu z jego oczekiwaniami nie będzie uważana za wadę dla celów niniejszej gwarancji.
Wyraźnie wyłączone z gwarancji:

 • Wkładki przeciwko parowaniu, lustrzane wizjery lub inne materiały lub komponenty;
 • Farby wrażliwe na czynniki atmosferyczne (kolory fluorescencyjne, farby matowe/miękkie w dotyku, także do przeróbek chromatycznych);
 • Wyściółka i podszewki wewnętrzne;
 • Osłona paska pod brodą;
 • Części elektroniczne;
 • Poduszki powietrzne i powiązane mechanizmy operacyjne.

Wyłączone są również uszkodzenia wynikające z: niewłaściwego użytkowania, normalnego zużycia (np. zużycie skóry/tkaniny, mechanizmów, osłony podbródka, wnętrza, uszczelki wizjera), uszkodzenia, manipulacje, nieprawidłowa konserwacja produktu, zaniedbanie lub niedbałość, uszkodzenia spowodowane upadkami i/lub wypadkami lub zmianami spowodowanymi przyczynami zewnętrznymi, w tym naprawami wykonanymi przez osoby nieupoważnione, uszkodzeniami spowodowanymi innymi czynnikami/działaniami poza kontrolą Dainese, subiektywnymi ocenami użytkowników, takimi jak komfort i dopasowanie, uszkodzeniami spowodowanymi przedłużoną ekspozycją do źródeł światła i/lub źródeł ciepła.

OGRANICZENIA

Niniejsza gwarancja jest ograniczona wyłącznie do produktów zakupionych przez Ciebie od „autoryzowanych” dealerów.

JAK KORZYSTAĆ Z GWARANCJI DAINESE?

Aby skorzystać z gwarancji Dainese, konieczne jest prawidłowe zarejestrowanie produktu na stronie Dainese w dedykowanym obszarze, podając wszystkie wymagane informacje.
Aby otrzymać pomoc techniczną, konieczne będzie dostarczenie Dainese żądanego produktu za pośrednictwem dowolnego punktu sprzedaży „autoryzowanego” Dainese lub poprzez bezpośredni kontakt z firmą za pośrednictwem formularza, który znajdziesz:

 • na stronie https://www.dainese.com dla produktów marki Dainese;
 • lub na stronie https://www.agv.com dla produktów marki AGV;

Na dole strony głównej pod "skontaktuj się z nami". Produkty zwracane do pomocy technicznej muszą być czyste i w dobrym stanie higienicznym. Produkty, dla których niniejsza gwarancja jest wyłączona, nie będą wysyłane (patrz powyżej w części „Zakres i wyłączenia”).

Dainese zastrzega sobie prawo do weryfikacji wady produktu i przeprowadzenia naprawy lub wymiany produktu w oparciu o rozmiar uszkodzenia i techniczną wykonalność naprawy. Jeżeli inspekcja Dainese nie wykaże wady produkcyjnej lub materiałowej, Dainese zastrzega sobie prawo do obciążenia klienta kosztami przeglądu i naprawy/czyszczenia oraz związanymi z tym kosztami transportu (wyjazd/zwrot).

Jeśli Dainese nie jest w stanie naprawić lub wymienić produktu lub jego części, Dainese złoży ofertę wymiany produktu na inny identyczny lub równoważny model, biorąc jednak pod uwagę wiek produktu oraz jego stan zużycia i użytkowania w dniu czas reklamacji.